குடிமகனே…..

Posted on செப்ரெம்பர் 11, 2009

6


நாட்டு குடிமகன்களுக்கு மட்டும் ஓர் நற்செய்தி??!!
வயது வந்தவர்கள் மட்டும் குடிக்க….ம்ம்…மன்னிக்கனும் படிக்க!!
குடி குடியைக் கெடுக்கும்இது நாட்டுக்கு இப்போ ரொம்ப முக்கியம்??!

இது நாட்டுக்கு இப்போ ரொம்ப முக்கியம்??!

நாட்டுக்குத் மிகவும் தேவையான?? ஒரு செய்தியை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டிய ஒரு திருப்தியில்??!!

மீண்டும் மற்றுமொரு மொக்கையில் சந்திப்போம் நண்பர்களே!!

நன்றி மீண்டும் வருக! ஆதாரவை அள்ளித் தருக!!

Advertisements