காதலைச் சொல்ல….

Posted on செப்ரெம்பர் 10, 2009

2


ஒரு அழகிய காதல் மனு……

ஆண்: உன்னை புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்ளவா?

பெண்: ஏன்?

ஆண்: கடவுளிடம் எனக்கு என்ன வேண்டும் எனக் காட்ட………!

காதலைச் சொல்ல......

காதலைச் சொல்ல......

Advertisements