காதல் தொல்லை….

Posted on ஓகஸ்ட் 7, 2009

0


03என் இரவுகளில்

தினமும் காதல் தொல்லை

கனவுகளாய் அவள்!

Advertisements