இன்றைய(இணைய)உலகத்தின் ஜாம்பவான்கள்

Posted on ஜூலை 21, 2009

2


பில் கேட்ஸ்: மைக்ரோசாப்ட்

bill_gates

ளாரி பேஜ்: கூகுல்

LarryPage

செர்கே ப்ரின்: கூகுல்

sergey_brin_lg

Advertisements