மூளையின் செயல்திறனும்….மகிழ்ச்சியும்!

Posted on ஜூன் 19, 2009

0


smilesபிறறின் முகபாவனைகளை உணர நம் மூளை எடுத்துக்கொள்ளும் அவகாசம் எவ்வளவு தெரியுமா? வெரும் 0.1 வினாடிகள்தான்! ஆச்சரியம் அதுவல்ல.அத்தகைய வேகமான செயல்திறன் கொண்ட மூளையால் எல்லா முகபாவனைகளும் ஒரே வேகத்தில் உணரப்படுவது இல்லை! மாறாக மகிழ்ச்சியை ப்ரதிபலிக்கும்  முகபாவனைகள் அதிவேகமாகவும்,சோகத்தை ப்ரதிபலிக்கும்  முகபாவனைகள் தாமதமாகவும் உணரப்படுகிறது என்கிறது அமெரிக்க ஆராய்ச்சி! மூளைக்கு கூட மகிழ்ச்சியைத்தான் மிகவும் பிடிக்கிறது!

Advertisements